کوارتز دودی شکلی از کوارتز است که یکی از رایج ترین و محبوب ترین کریستال های طبیعت است.