لاریمار یک سنگ مراقبه فوق العاده است. به سرعت و بدون زحمت ذهن را آرام می کند و آرامش درونی را به ارمغان می آورد. به طور طبیعی هوشیاری را بالا می برد و تماس و ارتباط با قلمروهای فرشتگان را تسهیل می کند.