لابرادوریت یک کانی فلدسپات است. لابرادوریت در یک ماتریس سفید اغلب “سنتون رنگین کمان” نامیده می شود.