آمازونیت سنگ آرامش بخش است. مغز و سیستم عصبی را آرام می کند و به حفظ سلامتی بهینه کمک می کند. انرژی های مردانه و زنانه را متعادل می کند.