مالاکیت یک سنگ محافظ مهم است. مالاکیت انرژی های منفی و آلاینده ها را جذب می کند و آنها را از جو و بدن می گیرد