لاریمار سنگی شفابخش زمین است. با طبیعت ارتباط برقرار می کند و عدم تعادل در انرژی زمین را خنثی می کند. لاریمار به بهبود و تقویت گلو کمک می کند. با باز کردن چاکرای گلو، اعتماد به نفس را افزایش می دهد و ما را تشویق می کند تا عمیق ترین حقایق و ترس های خود را بیان کنیم.