هیولاندیت یک سنگ با ارتعاش بالا است که ابزاری قدرتمند برای مدیتیشن است. (مربوط به چاکرای چشم سوم )
ممکن است شما را به سفرهای درونی به تمدن های باستانی مانند آتلانتیس، لموریا یا مصر ببرد.