ویژگی اسفند ماهی ها و سنگهای متولدین اسفند

توصیف شخصیت یک اسفند ماهی می تواند دشوار باشد زیرا اسفند ماهی ها تمایل دارند از تمایز طفره بروند. رفتار آنها به طور قابل توجهی بر اساس افرادی که در اطراف هستند تغییر می کند

ادامه خواندنویژگی اسفند ماهی ها و سنگهای متولدین اسفند

ویژگی بهمن ماهی ها و سنگهای متولدین بهمن

دلوها (بهمنی ها ) طردشده های کهن الگویی هستند. این به این معنی نیست که آنها تنها هستند. در واقع، آن‌ها در گروه‌های بزرگ رشد می‌کنند

ادامه خواندنویژگی بهمن ماهی ها و سنگهای متولدین بهمن

ویژگی آذر ماهی و سنگهای متولدین آذر

کمان تجربه‌گرای نهایی است. آنها همیشه اصول را به جای احساسات انتخاب می کنند و اغلب از آنها سوال می کنند که چه کسی هستند. آنها از شغلی به شغل دیگر، از فلسفه ای به فلسفه دیگر، از اعتقادی به باور دیگر می روند

ادامه خواندنویژگی آذر ماهی و سنگهای متولدین آذر

ویژگی آبان ماهی و سنگهای متولدین آبان

شخصیت آبان ماهی شکاف عمیقی از پیچیدگی بی‌نهایت است (یا حداقل اینکه چگونه خودشان را نشان می‌دهند). شناختن آنها افراد سختی است. آنها درهای تله روانی هستند.

ادامه خواندنویژگی آبان ماهی و سنگهای متولدین آبان

ویژگی مهر ماهی و سنگهای متولدین مهر

درک واقعی مهر ماهی ها دشوار است زیرا در ظاهر بسیار متناقض به نظر می رسند. آنها به طور همزمان برونگرا و درونگرا، استراتژیک و خودجوش، متمرکز و شهودی هستند.

ادامه خواندنویژگی مهر ماهی و سنگهای متولدین مهر

ویژگی شهریور ماهی ها و سنگهای متولدین شهریور

شهریور ماهی ها به کمال گرا بودن معروف هستند. عجایب پاک. آنها به دلیل توجه به جزئیات معروف هستند. آنها می توانند الگوهایی را در جایی که وجود ندارد پیدا کنند. آنها می توانند مشکل ساز باشند و برای یک خطا مهم باشند.

ادامه خواندنویژگی شهریور ماهی ها و سنگهای متولدین شهریور

ویژگی مرداد ماهی ها و سنگهای متولدین مرداد

لئوها اشتهای بی وقفه ای برای رشد دارند که با تمجید دیگران به راحتی سیر می شود. وقتی آنها آسیب می بینند، نشان می دهد. آنها از خشم خود به عنوان دیواری محافظ برای محافظت از آسیب پذیری های خود استفاده خواهند کرد.

ادامه خواندنویژگی مرداد ماهی ها و سنگهای متولدین مرداد

ویژگی تیر ماهی ها و سنگهای متولدین تیر

خودآگاهی تیر ماهی مانند جزر و مد است. آنها دائماً در حال حرکت در داخل و خارج از تمرکز هستند. شخصیت آنها لایه لایه است. آنها خلق و خوی زیادی دارند که برخی از آنها متناقض هستند، اما خود عمیق و هسته ای نیز دارند که ادامه می یابد.

ادامه خواندنویژگی تیر ماهی ها و سنگهای متولدین تیر

ویژگی خرداد ماهی ها و سنگهای متولدین خرداد

خردادی بسیار باهوش هستند و به سرعت دانش را دریافت می کنند. آنها ادراکی، تحلیلی و اغلب بسیار خنده دار هستند. آنها کنجکاوی بچگانه ای دارند و همیشه سوالات جدیدی می پرسند.

ادامه خواندنویژگی خرداد ماهی ها و سنگهای متولدین خرداد