استیلبیت یکی از رویایی ترین و پر انرژی ترین سنگهاست و سرشار از خواص بیشمار است