با ارتعاشات ملایم و ریتمی ثابت، عقیق می‌تواند احساس آرامش و حمایت را در زمانی که احساس می‌کنید تحت تأثیر زندگی مدرن پراکنده شده‌اید، به ارمغان بیاورد.